De opbouwdienst

Opbouwdienst legitimatie bewijs en schouderkoord ©Oorlogsleven
Opbouwdienst legitimatie bewijs en schouderkoord ©Oorlogsleven

De Opbouwdienst was opgericht om een uitbreiding van de werkeloosheid in ons land te voorkomen. Het zou praktisch werk voor het algemene belang gaan verrichten. De bezetters hadden er een heel andere bedoeling mee.

De Opbouwdienst moest de grondslag worden voor een nationaal socialistisch getinte ‘echte’ arbeidsdienst. Voorts zou in de leiding ook plaats kunnen zijn voor burgers, die zich vrijwillig aanmelden en die op grond van hun deskundigheid, ontwikkeling en geschiktheid om met mensen om te gaan, hiervoor in aanmerking kwamen.

 

Voorlopig bleven de militairen die bij de Opbouwdienst werkzaam waren, de gewone militaire uniformen dragen. Ze kregen als onderschijdingsteken een op de mouw gestikte witte driehoek met om de linker schouder een blauwkoord gehangen.

 

Onderscheidingsteken op de mouw waarop een nader te bepalen embleem evenals de letters O.D. voor zouden komen. Als de textielpositie het toeliet, zouden er in de toekomst wellicht speciale uniformen komen. Heel het Nederlandse leger die bij de demobilisatie werkeloos werden kwamen bij de O.D.

Opbouwdienst
©ANP Historisch Archief